ویژگی های نرم افزار نوبت دهی مراکز درمانی

کدام نرم افزار نوبت دهی اینترنتی می تواند به مراجعین کمک کند؟

پذیرش آنلاین

اولین قدم جهت راه اندازی نرم افزار نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ، فراهم کردن امکان پذیرش آنلاین بیماران است. در این بخش بیمار باید بتواند اطلاعات خود را در سیستم ما ثبت و اطلاعات تکمیلی پرونده را نیز پر کند. برای ایجاد پرونده نیازی به مراجعه به مرکز درمانی نباشد.

زمان حضور پزشک

امکان اطلاع رسانی زمان حضور پزشکان در بخش های درمانی باید فراهم باشد که بیمار بتواند بر اساس آنها و زمان دلخواه خودش تصمیم درستی بگیرد. از این رو نرم افزار نوبت دهی اینترنتی باید زمان حضور پزشکان در بخش های درمانی را به اطلاع بیمار برساند.

معرفی بخش های درمانی

بیمار می تواند بخش های درمانی فعال در مرکز را مشاهده نموده و با توجه به تشخیص خود یکی از آنها را جهت مراجعه انتخاب نماید. یکی از وظایف نرم افزار نوبت دهی درمانگاه باید معرفی بخش های درمانی باشد.

نمایش رو موبایل

با توجه به فراگیری استفاده از گوشی های هوشمند همراه توسط همه افراد جامعه، نرم افزار پرونده الکترونیک بیمار باید امکان نمایش مناسب روی گوشی تلفن همراه و تبلت و رایانه را به صورت همزمان داشته باشد که بیماران و کادر درمانی به راحتی امکان استفاده از آن را داشته باشند. همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی دیگر نیاز نیست که برای استفاده از برنامه مذکور یک اپلیکیشن موبایل نیز تهیه گردد.

پرداخت اینترنتی

در انتهای مراحل اخذ نوبت اینترنتی از یک درمانگاه بیمار باید بتواند که وجه مربوط به حق ویزیت را به صورت اینترنتی پرداخت نماید. و پس از انجام کار برنامه نوبت دهی اینترنتی درمانگاه یک رسید پرداخت به بیمار جهت پیگیری های آتی دهد