کلینیک سرخ

نرم افزار مدیریت درمانگاه

نرم افزار کلینیک سرخ

پرونده الکترونیک بیمار و نوبت دهی اینترنتی

جواب آزمایش و نسخ پزشکی
جواب آزمایش و نسخ

نرم افزار کلینیک سرخ امکان آرشیو و نگهداری الکترونیک جواب آزمایش های بیمار و نسخ پزشکی را فراهم نموده به طوری که در زمان مراجعه بیمار به مرکز درمانی همه اطلاعات مرتبط با آزمایش و نسخ های قبلی از طریق نرم افزار قابل دسترس است.

سابقه مراجعات بیمار
سابقه مراجعات بیمار

نرم افزار کلینیک سرخ تمامی مراجعات بیمار به بخش های درمانی مختلف را ثبت نموده و همچنین امکان نوبت دهی به صورت حضوری و اینترنتی را برای بیمار فراهم می کند. که موجب بهبود طرح درمان بیمار می گردد.

جراحی و بیماری های قبلی
جراحی و بیماری های قبلی

بیماری های زمینه ای بیمار و سوابق جراحی، آلرژی ها و حساسیت های دارویی را با این نرم افزار مدیریت کنید و پرونده الکترونیک بیمار را هرچه بیشتر تکمیل کنید. پزشک در زمان مراجعه بیمار می تواند این سوابق را مشاهده کند.

نوبت دهی اینترنتی
پذیرش آنلاین

مراجعه کنندگان می توانند خود نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

نوبت دهی اینترنتی
نوبت دهی آنلاین

مراجعه کنندگان می تواند زمان حضور پزشکان را ملاحضه نموده و در زمان دلخواه نوبت رزرو نمایند.

اهمیت زمان شما را درک می کنیم

اگر برای فرآیندهای مرکز درمانی خود نرم افزار قابل اطمینان نیاز دارید و قبل از انتخاب نیاز به مشاوره در این زمینه دارید با ما تماس بگیرید.